Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Float Center Helsinki Oy / Float Kallio & Float Roba

y: 2707567-8

Itäinen Brahenkatu 13 00530 Helsinki

Puh. 050 9111195

2. Rekisteriasioiden Yhteyshenkilö

Juho Rautiainen 

juho.rautiainen@wefloat.fi

3. Rekisterin nimi

Float Center Helsinki Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Float Center Helsinki Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakkaasta, mikäli asiakas syöttää ko. tiedot verkkokauppaostoksen yhteydessä:

-Asiakkaan perustiedot; etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

-Asiakkaan syöttäessä sähköpostiosoitteensa uutiskirjetilaukseen, säilytämme sähköpostiosoitteen. 

-Asiakastietoja voidaan käyttää tilastointiin, esimerkiksi postinumeron mukaan. Tällöin tietoja käsitellään anonyymisti. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kun asiakas syöttää tietojaan verkkokauppaostoksen yhteydessä tai lisää sähköpostiosoitteensa postituslistallemme.  

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Float Center Helsinki ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain satunnaisesti Suomen lain mukaisesti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Float Center Helsinki Oy:n hallituksen jäsenet. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Helsinki 27.10.2019 Float Center Helsinki Oy