Meditaatio

Kellunta, meditaatio, mindfullnes ja theta-aallot

Kellunnan orientaatio on luonnollisesti kohti meditatiivista tilaa. Vaikka tankkiin astuisi kivunlievitys tai urheilusuorituksesta palautuminen mielessä, on tällöinkin hyvä ensisijaisesti tavoitella meditatiivista tilaa tai ”irti päästämistä”. Niille, jotka kamppailevat kärsivällisyytensä kanssa, tankki on apuväline levollisuuden saavuttamiseen. Painottomana ympäristönä kellunta on myös erinomainen vaihtoehto niille, jotka kärsivät jostakin paikallaan istumista hankaloittavasta vaivasta.

Meditaatio on harjoitus, jonka kautta yksilö opettelee tarkkailemaan mieltään ja pyrkii usein harjoituksen kautta rauhan ja levollisuuden tilaan. Meditoija pyrkii tekemään eron itsen ja ajatusten välillä ja rauhoittumaan hiljaisuuteen vailla huolia, ympäristön tapahtumista häiriintymättä. Mindfulness taas tähtää jatkuvaan itsetietoisuuteen ajatusprosesseista ja kehollisista tiloista. Myös mindfullnessiin liittyvät erilaiset meditatiiviset harjoitukset. Kelluntatankki ympäristönä tukee meditatiivisia harjoitteita, sillä se on jo itsessään meditatiivisesti virittynyt tila: minimoimalla ulkoiset häiriötekijät tankki korostaa tietoisuutta itsestä.

Kuten kellunnalla, myös meditaatiolla on osoitettu olevan useita positiivisia vaikutuksia. Sen on osoitettu vähentävän levottomuutta, masentuneisuutta ja kipuja, edistävän oppimista ja kehittävän muistia. Työpaikoilla meditatiivisten harjoitteiden on todettu parantavan suorituskykyä ja vähentävän työntekijöiden vaihtuvuutta.

Aallot.gif

Objektiivisesta näkökulmasta kelluntaa ja meditaatiota yhdistävät theta-aallot, jotka ovat yksi aivosähkökäyrä EEG:llä havaittavista aaltomuodoista. Useimmat kokevat tämän matalan taajuuden unenkaltaisena tilana juuri ennen nukahtamista tai juuri herätessä. Aivot toimivat theta-aalloilla siis päivittäin vain ohimenevän hetken. Sekä meditaation että kellunnan on demonstroitu tuottavan aivoissa theta-tilan. Ero kellunnan eduksi on se, että meditaatiota tutkittaessa theta-tilan saavuttivat varmimmin erittäin kokeneet munkit, kun taas kellunnan yhteydessä theta-tilaan ei tarvittu minkäänlaista kokemusta meditaatiosta.

Theta-aallot ovat kuitenkin vain mitta, jolla subjektiivisen tietoisuuden muutosta voidaan kuvata tieteen kielellä. Kenellekään ei voida tyhjentävästi sanoin kertoa, millainen theta-tila on – jokaisen on koettava se itse.

-FK