Unettomuus

Floatin unikokeilu: Apua unettomuuteen rentoutuskellunnasta

Kellunnan hyötyjä on tutkittu monesta eri näkökulmasta aina mielenterveydestä fyysiseen palautumiseen. Alan kliinisen tutkimuksen perusteella kellunnasta voi olla merkittävää apua unettomuuteen ja muihin uniongelmiin. Kellunta ei ole tietenkään mikään ihmelääke. Uniongelmien juurisyitä ei kellunnalla saada parannettua, eikä kellunta kaikille toimi. Floatin unikokeilusta saadut kokemukset kuitenkin vastaavat hyvin alan tutkimusten tuloksia kellunnan vaikutuksesta uneen.

Joidenkin tutkimusten mukaan kelluntakuuri voi parantaa unen laatua ja unessa pysymistä jopa 4-6 kuukautta kuurin päättymisestä. Meidän osallistujamme kokivat merkittäviä vaikutuksia 2-3 yön ajan kellunnan jälkeen. Tämä voi kuulostaa paljolta tai vähältä, riippuen ehkä vähän siitä kärsiikö itse uniongelmista. Jopa vuosia jatkuneen unettomuuden jälkeen parikin hyvin nukuttua yötä voi tehdä ihmeitä – tämä tuli hyvin ilmi sydänpiirrosten täyttämistä seurantalomakkeistamme!

“Nyt olo on unelias ja raukea. Keho on rauhoittunut, joten päässäkin on hiljaisempaa.”

Unikokeilun osallistuja

Kokeiluun osallistuneet sanoivat, että aikainen aamu tai myöhäinen ilta olisi kuulemma kellunnalle uniongelmien suhteen paras ajankohta. Tämä on tietysti hyvin yksilöllistä ja itselle parhaiten sopivan kellunta-ajan löytää kokeilemalla. Rentoutuskellunnan fysiologiset vaikutukset ovat vahvasti sidoksissa uneen vaikuttaviin tekijöihin.

Tutkimusten mukaan kellunnasta voi olla apua unettomuuteen.
Kellunta auttaa monessa: stressin vähentämisessä, palautumisessa, rentoutumisessa ja unettomuudessa.

Stressihormoni kortisolin vähenee ja verenpaine alentuu johtaen elimistön kierrosten laskemiseen ja unen helpottamiseen. Kellunta vaikuttaa niin uneen liittyvään fyysiseen kuin henkiseen puoleen. Monella saattaa pyöriä paljon ajatuksia illasta, jotka estävät nukahtamisen. On helpompi saada kiinni omista ajatuksista kelluessa täysin aistiärsykkeettömässä, pimeässä ja hiljaisessa tilassa kuin arjen keskellä.

Unikokeilun toteutus

Keväällä 2022 aloittamamme unikokeilu on saatu seurantakyselyjenkin osalta päätökseen. Ihan alkuun on sanottava, että unikokeilumme sattui erittäin huonoon saumaan. Ukrainan sota alkoi käytännössä samalla hetkellä kokeilun alkamisen kanssa. Samaan aikaan uutisoitiin kaikenlaisista makrotaloudellisista huolista, jotka alkoivat stressata sekä päätä, että kukkaroa. IPCC:n ilmastoraportin keväinen tervehdys oli jotakuinkin sellainen, että toivoa ilmastohätätilan suhteen saattaa ehkä vielä teoreettisesti vähän olla.

Aika vaikea on pienen ihmisen nukkua tällaisten mannerlaattojen liikkuessa. Moni unikokeilumme osallistujista mainitsikin maailmanpolitiikan huolet stressiä lisävänä tekijänä kokeilun aikana ja loppukyselyssä. Iloista kokeilussa oli kuitenkin se, että kellunta näyttää ihan todella helpottavan uniongelmia. Puolet osallistujistamme kertoi loppukyselyssä kuuden viikon kelluntakuurin helpottaneen paljon uniongelmiin, eikä kukaan sanonut, ettei kellunnalla ollut mitään vaikutusta.

“Kellunnan myötä olen kokenut olevani enemmän rauhallinen, tavallisen ylivirittyneisyyden sijasta. Tämä on ollut tavallaan kummallista, sillä tällä hetkellä elän kiireisintä aikaa keväästä ja lähiaikoina on monta tärkeää deadlinea. Tällainen stressaava aika saa minut aina erittäin huolestuneeksi ja rentoutuminen vaikeutuu poikkeuksetta, paitsi nyt.Ensi kertaa koen pystyväni säätelemään tai ainakin jokseenkin vaikuttamaan stressin aiheuttamaan vireystilaan. Nyt pystyn olemaan rauhallisempi ja rennompi niin fyysisesti kuin psyykkisestikin kuin aikaisemmin. Avot!”

Unikokeilun osallistuja

Kokeilun aikana kuusi osallistujaa kellui kuuden viikon aikana kuusi kelluntaa. Jokainen osallistuja kellui siis kerran viikossa valitsemanaan aikana. Kelluntojen yhteydessä osallistujat täyttivät seurantakyselyn ja noin kuukausi viimeisen kellunnan jälkeen loppukyselyn. Kyselimme seuraavia asioita:

  • Nukahtamisvaikeutta
  • Unessapysymisen vaikeutta
  • Liian aikasta heräämistä aamulla
  • Tyytyväisyyttä omaan nukkumiseen
  • Uniongelmien häiritsevyyttä arjessa
  • Uniongelmien näkymistä ulospäin (eli kuinka helposti osallistuja ajattelee muiden huomaavan uniongelmien heikentävän vaikutuksen elämänlaatuun)
  • Ahdistuneisuutta/huolestuneisuutta uniongelmiin liittyen

Kliinisissä tutkimuksissa käytetään tyypillisesti kuuriluontoista mallia, jossa osallistujat kelluvat viikottain usean viikon ajan. Floatin unikokeilu toteutettiin tähän peilaten.

Unikokeilun tulokset

Suurimmat vaikutukset näimme tyytyväisyyden ja uniongelmiin liittyvän ahdistuksen/huolestuneisuuden osalta. Lähes kaikki (viisi kuudesta osallistujasta) kertoivat ahdistuneisuuden/huolestuneisuuden vähentyneen kelluntakuurin myötä. Tyytyväisyys omaan nukkumiseen parani kahdella kolmasosalla jonkin verran tai merkittävästi.

Unen ongelmat näkyivät kolmella tavalla; nukahtamisen vaikeutena, unessapysymisen vaikeutena ja liian aikaisena heräämisenä. Näistä kelluntakuurilla oli selvästi eniten vaikutusta unessapysymiseen – yöllisiä heräämisiä tuli vähemmän. Seurantakyselyn ja loppukyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että kellunnalla on kaksitasoinen vaikutus:

Primäärinen vaikutus uniongelmiin

Unessa pysyy paremmin ilman yöllisiä heräilyjä ja nukahtaminen helpottuu. Tämä vaikutus kestää 2-3 päivää kellunnan jälkeen. Muutamien paremmin nukuttujen öiden jälkeen ongelmat palaavat.

“Viimeisimmän kellunnan jälkeen nukuin 13 tuntia putkeen. Taisi olla tarpeen..”

Unikokeilun osallistuja

Sekundaarinen vaikutus uniongelmiin

Vaikka uniongelmat vähitellen palaavat kellunnan myötä, eivät ne aina tule takaisin samassa määrin. Erityisesti yölliset heräämiset vähenivät myös pidemmällä aikavälillä. Yksi osallistuja kertoi myös, että itse kokeilun aikana vaikutusta uneen ei juuri ollut, mutta 2-3 viikkoa kuuden viikon kuurin jälkeen uniongelmat alkoivat vähentyä.

“Vaikutukset, jotka johtuivat itse kellunnasta tuntuivat mielestäni vain kuurin aikana.Kestävä vaikutus on se, että kelluntasessiot ”pakottivat” opettelemaan rauhoittumista ja rentoutumista, mikä on oikeastaan taito eikä niinkään olotila. Koen että tämän taidon harjoittelusta on minulle hyötyä edelleen.”

Unikokeilun osallistuja

Miten kellunta auttaa unettomuuteen?

Osa kellujista tulee meille lääkärin tai muun terveydenhoidon ammattilaisen ohjaamana. Joskus kyse voi olla kroonisen kivun hoidosta tai esimerkiksi leikkauksesta kuntoutumisesta, mutta kaikkein yleisimmin meille ohjataan ihmisiä stressiin ja sen lieveilmiöihin liittyen. Pitkittynyt stressi voi oireilla hyvin monilla tavoin, mutta hyvin usein se näkyy ainakin uniongelmina.

Stressi nostaa verenpainetta, pulssia ja hengitystiheyttä, ja ylivirittynyt elimistö tuottaa hormoneja, jotka pitävät hereillä. Kun hermosto käy ylikierroksilla, on rentoutuminen vaikeaa. Hyvä uutinen stressistä ja siihen liittyvistä uniongelmista kärsivälle on kuitenkin se, että rentoutuminen on taito, jota voi harjoitella! 

Kellunnasta on apua uniongelmiin.
Kellunta opettaa rentoutumisen taitoa, josta on hyötyä tankin ulkopuolellakin.

Aistiärsykkeettömässä ympäristössä on huomio keskittyy kehon tuntemuksiin ja on helppo havainnoida lihasten jännitystiloja. Usein kehossa onkin sellaisia jännitystiloja, joita on vaikea huomata. Moni kelluja kertoo jälkikäteen vähän hämmentyneenä huomanneensa jännitystilan jossain sellaisessa lihaksessa, jota ei ole osannut oikein edes ajatella.

Rentoutuskellunnan myötä näitä jännitystiloja oppii huomaamaan niin altaassa, kuin sen ulkopuolella. Rentoutumisen taito onkin ennen kaikkea kehon havainnoinnin taitoa – itse rentoutuminen on lopulta aika helppoa. Rentoutumisen tarpeen huomaaminen on vaikeampaa.

Kelluessa vaipuu tyypillisesti unen ja valveillaolon rajatilaan, jossa on havaittu tapahtuvan merkittävästi emotionaalista prosessointia. Tätäkin kuulemme Floatilla usein – kellunnan myötä mielen perukoilla pitkään kyteneet ongelmat ovat lähteneet ratkeamaan. Ja kun mieli ei ole illalla solmussa, tyyntyy uneen aiempaa helpommin. 

Jos et ole aikaisemmin käynyt kellumassa, voi ensimmäinen kerta olla hyvin erilainen kuin useamman kelluntakerran jälkeen. Tähän on hyvä valmistautua jo ennakkoon, sillä noh… ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen, ja tuolloin keho sekä mieli vasta totuttelevat uuteen. Uusille asiakkaille suosittelemmekin tutustumispaketin hankintaa. Tutustumispaketti sisältää kolme kelluntakertaa, jonka jälkeen kehosi ja mielesi on jo päässyt tottumaan kelluntaan kokemuksena, ja saat kaikki hyödyt paremmin irti.

“Tämä kolmas kellunta sujui parhaiten tähän asti. Saavutin todella rentoutuneen tilan ja oloni on nyt jälkeenpäin hyvin raukea ja virkeä.”

Unikokeilun osallistuja

Kuten alan tutkimuksetkin ovat osoittaneet, kelluntakuureilla on eniten vaikutusta uniongelmiin. Kesä on erityisen hyvää aikaa hyödyntää esimerkiksi viiden viikon mittaiseen kelluntakuuriin.

Loppuun vielä yksi unikokeilun osallistujan palaute.

“Olo on aikalailla energisoitunut, tekemättömät hommat eivät kuitenkaan ahdista kuten aamulla herätessäni! Eli hyvin onnistunut tämä kellunta.”

Unikokeilun osallistuja